Bouwvergunning

Voor het plaatsen van een tuinhuisje of blokhut is zowel in Nederland als België in veel gevallen een bouwvergunning nodig of is er een meldingsplicht.

Voor Nederland

Het plaatsen van een tuinhuisje, blokhut, schutting, speeltoestel etc. valt onder de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden is wel of geen bouwvergunning / omgevingsvergunning nodig.
Met de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken groter geworden dan in de oude situatie (vóór 1 oktober 2010). Mogelijk heeft u voor uw tuinhuisje, blokhut, schutting of speeltoestel geen vergunning nodig !!

Kijk voor meer informatie op:

Uiteraard kunt u voor meer informatie ook op uw gemeentehuis terecht.

Voor België

Voor meer informatie over een stedenbouwkundige vergunning in België kunt u terecht op het gemeentehuis van uw gemeente of kijk op de website van Ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

 tuinhuisjes-blokhutten.info